O mně / Kontakt

Tvorba pro mě představuje možnost ponořit se do vnitřního světa, vyjádřit to, co v tu chvíli neumím popsat slovy. Většinou se snažím vyjádřit emoce, vnitřní naladění, pocity a vzpomínky. Malba a kresba jsou pro mě jak relaxací, tak i výzvou. Mezi témata, která jsou mi blízká, patří zobrazení lidí, v současné době je mi velkou inspirací také dětský svět, do kterého mohu nahlížet především díky své dceři June. Baví mě zkoušet rozlišné techniky a formy vyjádření.

Vystudovala jsem bakalářský obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci studia jsem nasbírala různé zkušenosti z oblasti sociální práce a práce s lidmi. Mimo jiného jsem měla možnost vyzkoušet si expresivní terapie – arteterapii, muzikoterapii a dramaterapii, které mi umožnily naučit se ocenit a užít si průběh tvořivého procesu, nejen jeho výsledek.

Od podzimu roku 2015 spoupracuji s organizaci Green Doors, která pomáhá lidem s duševním onemocněním získávat pracovní a sociální dovednosti pro zapojení se do pracovního procesu. V tréninkové kavárně V. kolona, nacházející se v areálu psychiatrické nemocnice Bohnice, organizuji výstavy nejen pro lidi s duševním onemocněním. Tato činnost pro mě představuje ideální možnost propojit svět umění a práci s lidmi s určitým znevýhodněním.

 

Kontaktní formulář